Gói 1 - W

27.000VNĐ

Dung lượng 2GB

Băng thông 50GB

website 3

FTP, MySQL, Email KGH

Phần mềm quản trị Cpanel

Tự động quét Mã độc

Gói 2 - W

45.000VNĐ

Dung lượng 5GB

Băng thông 200GB

website 10

FTP, MySQL, Email KGH

Phần mềm quản trị Cpanel

Tự động quét Mã độc

Gói 3 - W

86.000VNĐ

Dung lượng 10GB

Băng thông Unlimited

website Unlimited

FTP, MySQL, Email KGH

Phần mềm quản trị Cpanel

Tự động quét Mã độc

* Giá trên chưa bao gồm VAT. Các ưu đãi đi kèm không được áp dụng đồng thời với ưu đãi từ các chương trình khuyến mãi khác.